กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแกลง ที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่องานเสร็จสิ้นแล้วยังมีเงินเหลืออีก 24,285 บาท ทางคณะกรรมการที่นำโดยคุณประนัย บรรจงอักษร เป็นประธาน และคุณธงชัย มัญชุนากร หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอแกลงในสมัยนั้น เล็งเห็นว่าควรจะเก็บเงินไว้เพื่อสมทบทุนจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ในโอกาสต่อไป และในระหว่างการระดุมทุนจัดตั้งมูลนิธิฯ มีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคหลายครั้ง ดังเช่น


วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 : คณะกรรมการจัดงาน "รุ่งนภารำลึก" ที่โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา มีคุณชาญ มั่งคั่ง เป็นผู้จัดการ และมีคุณสมศักดิ์ หิริโอตัปปะ เป็นประธานในการจัดงาน ได้มอบทุนสมทบอีก 4,000 บาท


วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2522 : ได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลขึ้นที่สนามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ระหว่างทีมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดระยองกับทีมสตรีอำเภอแกลง โดยมี คุณบุญส่ง รัตนพฤกษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด เป็นประธานจัดงาน ได้รายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงิน 6,442.20 บาท สมทบทนมูลนิธิฯ


วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2522 : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรีอำเภอแกลงโดยมีคุณสิน กุมภะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เป็นประธานกรรมการจัดงาน ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้นำรายได้จำนวน 15,080 บาท สมทบทุนจัดตั้งมูลนิธิฯ


นอกจากนี้ยังมีคณะครู พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนอีก 43,511.94 บาท เมื่อรวมกับเงินสดในธนาคารและดอกเบี้ยแล้วเป็นเงิน 103,551.14 บาท


ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 113,551.14 บาท หมายเลขทะเบียน 1680 ของกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศเป็น "องค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 538 ของกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อยภาษีได้" ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเงินทุนทั้งสิ้น 2,500,000 บาทโลโก้มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลงในปัจจุบัน

"เมตตา ค้ำจุนโลก"