กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มของมูลนิธิฯ


ดาวน์โหลดข้อมูลข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ ที่สถานศึกษาและนักเรียนจำเป็นต้องใช้ โปรดเลือกรายการด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลด


         เอกสารประชาสัมพันธ์...

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาด เลือก
1 กำหนดการอยู่ค่ายวันที่ 7-9 มีนาคม 2557 15 KB   ดาวน์โหลด
2 รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าค่ายประจำปี 2557 54 KB   ดาวน์โหลด
3 แผนที่เดินทางไปยังค่ายภูเวียนรีสอร์ท 434 KB   ดาวน์โหลด
4 ประกาศระเบียบมูลนิธิฯ ประกาศใช้ พ.ศ. 2557 108 KB   ดาวน์โหลด
5 กำหนดการมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 18 KB   ดาวน์โหลด

         แบบฟอร์ม...

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาด เลือก
1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 49 KB   ดาวน์โหลด
2 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 71 KB   ดาวน์โหลด
3 ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา 87 KB   ดาวน์โหลด
4 แบบรายงานการเรียนและใช้ทุน 85 KB   ดาวน์โหลด
5 แบบสำรวจทุน 87 KB   ดาวน์โหลด
6 หนังสือรับรองสภาพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 26 KB   ดาวน์โหลด
7 หนังสือรับรองความประพฤติ 26 KB   ดาวน์โหลด
8 ใบทะเบียนนักเรียนทุน 548 KB   ดาวน์โหลด

หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง หากมีข้อสงสัยในการใช้แบบฟอร์มโปรดติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่