กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

ท่านสามารถร่วมสบทบทุนบริจาคกับมุลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน, ทุนอุปการะนักเรียนรายบุคคล (ทุนต่อเนื่อง) หรือบริจาคสมทบทุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้


1. บริจาคโดยตรงกับมูลนิธิฯ

ท่านสามารถบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นกับเราได้โดยตรง ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ เลขที่ 204/1-6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (อาคารบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 2) โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าที่เบอร์ 038-674-508 (เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.) หรือ 089-6789989 (ทุกวัน)2. บริจาคเงินผ่านธนาคาร

ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง เลขที่บัญชี 224-0-42555-5 หรือเลขที่บัญชี 224-0-23009-6 (สามารถเลือกบริจาคได้จากทั้ง 2 เลขที่บัญชี)ท่านสามารถส่งใบนำฝากมาทางโทรสารหมายเลข 038-674508 หรือ Email info@kpsf.or.th หรือโทรแจ้งมูลนิธิฯ พร้อมระบุจำนวนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้บริจาคเพื่อทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป โดยใบเสร็จรับเงินที่ท่านได้รับสามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้3. บริจาคเงินผ่านตู้รับบริจาค

เศษสตางค์ของท่านก็มีค่า ทางมูลนิธิฯ มีตู้รับบริจาคตั้งอยู่ตามร้านค้าต่างๆ ทั่วอำเภอแกลง และเคาน์เตอร์ชำระเงินของบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ทุกสาขา เพื่อให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินให้แก่เด็กนักเรียนยากจนได้ง่ายๆ ด้วยเหรียญ หรือธนบัตรย่อยที่ได้รับทอนหลังจากซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับห้างร้านนั้นๆ