กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

ประจำภาคเรียนที่ 2/2558วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงเรียน มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

08.00 น. ผู้รับมอบทุนลงทะเบียนรายงานตัว รับอาหารว่าง

08.30 น. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้เป็นเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

09.00 น. ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

09.10 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

10.20 น. พิธีมอบทุนการศึกษา

10.30 น. ประธานในพิธีให้โอวาทแก่ผู้รับมอบทุนการศึกษา

11.20 น. ตัวแทนผู้รับมอบทุนกล่าวแสดงความรู้สึก

11.30 น. มูลนิธิฯ พบผู้รับทุนการศึกษา


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

08.00 น. ผู้รับมอบทุนลงทะเบียนรายงานตัว รับอาหารว่าง

08.30 น. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้เป็นเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

09.00 น. ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

09.10 น. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด กล่าวต้อนรับ

10.20 น. พิธีมอบทุนการศึกษา

10.30 น. ประธานในพิธีให้โอวาทแก่ผู้รับมอบทุนการศึกษา

11.20 น. ตัวแทนผู้รับมอบทุนกล่าวแสดงความรู้สึก

11.30 น. มูลนิธิฯ พบผู้รับทุนการศึกษา


หมายเหตุ:

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงเรียน มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง (เขต 2 เดิม) , วิทยาลัยการอาชีพแกลง, วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม, วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ จ.จันทบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง (เขต 2 เดิม), สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1, วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง, วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตันพัทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพาณิชย์การ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค), วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการชลบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์


- กำหนดการมอบทุนการศึกษา