กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง หลากหลายกิจกรรมที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและร่วมสนุกกับเด็กๆ ในมูลนิธิฯ ผ่านความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน


ภาพกิจกรรมล่าสุด


ภาพกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปี 2555

วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2554

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554


ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้


[วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553] ภาพกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปี 2553


[วันที่ 30 มกราคม 2553] ภาพกิจกรรมเดินการกุศลและราตรีการกุศล