กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

[05/11/2558] : คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้

พบกิจกรรมจากศิลปินมากมายอาทิน้าโย่ง น้าพวง น้านง, สุรชัย สมบัติเจริญ, ดาว มยุรี และอื่นๆ อีกมากมาย


[05/11/2558] : กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ประจำภาคเรียนที่ 2/2558


[19/02/2557] : เข้าค่าย “วิถีชีวิตหยั่งรู้ สู่เยาวชนระยอง”

ข้อมูลการเข้าค่ายประจำปี 2557 วันที่ 7-9 มีค. พร้อมแผนที่, กำหนดการ, และรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าค่าย


[10/02/2557] : ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธินักเรียนยากจน อำเภอแกลง ประจำปี พ.ศ. 2557


[10/02/2557] : เปิดรับสมัครนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

โอกาสครั้งใหม่ของเด็กดี เรียนได้ (ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง ขอให้ตั้งใจเรียน) เปิดรับสมัครนักเรียนทุนแล้ว


[10/02/2557] : ประกาศระเบียบมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง พ.ศ. 2557

ประกาศระเบียบบังคับใช้ของมูลนิธิฯ คุณสมบัติต่างๆ ของผู้รับทุนและวิธีการรับทุนอย่างเป็นทางการ


[26/07/2556] : รายละเอียดการจัดงานคอนเสิร์ตคาราบาว ข้าวพันดี

รายละเอียดการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาว ข้าวพันดี และสถานที่จำหน่ายบัตร


[21/06/2556] : ดาวน์โหลดกำหนดการมอบทุน

ดาวน์โหลดกำหนดการมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


[21/06/2556] : รายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์รับทุน

รายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์รับทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2556


[19/06/2556] : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ของสถานศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับมูลนิธิฯ


[28/02/2556] : เปลี่ยนเว็บไซด์มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

เว็บไซด์ของมูลนิธิฯ เปลี่ยนแล้ว จาก www.poorclub.org เป็น www.kpsf.or.th


[28/02/2556] : ประมวลภาพงานคอนเสิร์ตเพื่อน้อง ปาน ธนพร และ แอม เสาวลักษณ์

ชมภาพงานคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปี 2555

วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555